Noutati

 
CENTIREM a gazduit in data de 29 Octombrie 2012 intalnirea partenerilor ofertei de proiect in cadrul Programului 3rd ERA-IB
CENTIREM a participat la al IV-lea Congres National al Cercetatorilor si Inventatorilor din Romania, in perioada 23-26 mai 2012
Masa Rotundă cu tematica Dezvoltarea durabilă a mediului înconjurător în industria minieră,  organizată de Centrul de Informare Tehnologică pentru Resurse Minerale CENTIREM, din cadrul  Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive (INCDMRR) -  ICPMRR Bucureşti, a fost un prilej de a reuni la discuţii specialişti din organizaţii cu preocupări în  domeniile valorificării resurselor minerale şi complementare.  Acest eveniment a reprezentat totodată o acţiune de diseminare a rezultatelor a două dintre proiectele  aflate în curs de finalizare în cadrul Pogramului NUCLEU PN 09.12 Valorificarea sustenabilă,  reciclarea complexă a materialelor, îmbunătăţirea protecţiei şi controlului mediului –  VAREMED: PN 09 12 02 04 - Utilizarea modelelor numerice de calcul în vederea dezvoltării sustenabile a  industriei miniere  PN 09 12 03 01 - Soluţii ecologice de remediere a mediilor degradate în urma activităţilor uranifere  prin aplicarea unor tehnologii alternative   În cadrul evenimentului s-au prezentat 10 lucrări şi s-au purtat discuţii pe marginea acestora în cadrul  a două secţiuni: Secţiunea 1. Protecţia mediului în perimetre de explorare / exploatare minieră Secţiunea 2. Reconstrucţia ecologică a zonelor miniere poluate cu metale
MASA ROTUNDA 2012 DEZVOLTAREA DURABILA A MEDIULUI INCONJURATOR ÎN IN DUSTRIA MINIERA 27 noiembrie 2012, Bucuresti
PARTICIPANŢI   Au fost reprezentate următoarele instituţii: Institutul de Biologie al Academiei Romane  Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice,  Universitatea Bucuresti - Facultatea de Biologie, Institutul Naţional de Cercetare -  Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM, Lafarge Agregate Betoane S.A.,  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive  ICPMRR Bucureşti.  Mai multe detalii despre participanţi sunt cuprinse în BROSURA Evenimentului. INVITAŢI Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică Prof. Dr. Ing. Cristian MĂRUNŢEANU, Profesor Emerit, Departament Inginerie Geologică Conf. Dr. Ing. Mihaela STĂNCIUCU, Director, Departament Inginerie Geologică Dr. Ing. Ervin Rober MEDVES, Cadru Didactic Asociat Programe Master Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Ing. Gheorghe MOCA Dr. Daniela BUZESCU Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice INSB Dr. Ioana Mihaela VASILESCU Dr. Andreea Ramona TACHE Grupul de Cercetare şi Educaţie Ecologică “MONACHUS”, Constanţa MSc. Monica AXINI Director Executiv  Dr. Alexandru VLADIMIRESCU  La eveniment au participat şi studenţi masteranzi ai Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică. Manifestarea a fost sprijinită de: