Noutati

 
CENTIREM a gazduit in data de 29 Octombrie 2012 intalnirea partenerilor ofertei de proiect in cadrul Programului 3rd ERA-IB
CENTIREM a participat la al IV-lea Congres National al Cercetatorilor si Inventatorilor din Romania, in perioada 23-26 mai 2012
MASA ROTUNDĂ INDUSTRIA MINIERĂ ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR INSTRUMENTE ŞI PRACTICI 27 noiembrie 2013, Bucureşti
Masa Rotundă cu tematica Industria minieră şi mediul înconjurător – Instrumente şi practici, organizată de Centrul de Informare  Tehnologică pentru Resurse Minerale CENTIREM, din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi  Resurse Radioactive (INCDMRR) - ICPMRR Bucureşti, a fost un nou prilej de a reîntâlni la discuţii specialişti din organizaţii cu  preocupări în domeniile valorificării resurselor minerale şi complementare. Acest eveniment a avut ca scop şi diseminarea rezultatelor a cinci dintre proiectele aflate în curs de finalizare în cadrul  Programului NUCLEU 09.12 Valorificarea sustenabilă, reciclarea complexă a materialelor, îmbunătăţirea protecţiei şi controlului  mediului – VAREMED dezvoltat în cadrul INCDMRR- ICPMRR Bucureşti:  PN 09 12 01 12 – Studiul posibilităţilor de obţinere a concentratelor uranifere prin electroliza soluţiilor obţinute la procesarea  minereurilor de uraniu PN 09 12 01 13 – Cercetări pentru elaborarea unui sistem de epurare avansată a apelor reziduale menajere, bazat pe utilizarea  mineralelor autohtone magneziene PN 09 12 03 08 – Cercetări privind impactul şi riscul poluării reţelei hidrografice datorat activităţilor miniere uranifere din zone cu potenţial turistic PN 09 12 03 09 – Studiu de impact privind riscul de poluare a apelor în activităţi ce implică utilizarea de substanţe chimice şi  radioactive PN 09 12 03 10 - Managementul deşeurilor solide din industria minieră cu risc de poluare a mediului În cadrul evenimentului s-au prezentat 13 lucrări şi s-au purtat discuţii pe marginea acestora în cadrul unei sesiuni plenare şi a  două secţiuni tematice: Sesiunea plenară: Competitivitatea în industria minieră, pilonii social şi de mediu Secţiunea 1. Protecţia mediului în perimetre miniere şi învecinate Secţiunea 2. Procedee şi tehnici de valorificare a resurselor PARTICIPANŢI Au fost reprezentate următoarele instituţii: Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive -  ICPMRR Bucureşti, Institutul de Biologie al Academiei Romane Bucureşti, Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi  Radiaţiei - I.N.F.L.P.R., Universitatea “Politehnica “ din Bucureşti - Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice –  ECOMET, Universitatea din Viena - Institutul de Imagistică Celulară şi Cercetare a Ultrastructurilor, Facultatea Ştiinţele Vieţii -  CIUS– UNIVIE, Ministerul Economiei -  Centrul Naţional de Productivitate Incubus Consulting SRL. Mai multe detalii despre participanţi sunt cuprinse în BROSURA Evenimentului. INVITAŢI Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică Prof. Dr. Ing. Cristian MĂRUNŢEANU, Profesor Emerit, Departament Inginerie Geologică Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Carol NEHR SC Radioactiv Mineral Măgurele SA Ec. Lucian DOGARU Director general Compania Naţională a Uraniului SA Ing. Nicoleta GROZA. Constantin POPESCU Compania Naţională a Uraniului SA, Sucursala Feldioara Ing. Tudor LAVRIC Ing. Florin MARDARE SC Lafarge Agregate Betoane SA MSc. Ecolog Mihail George PETRE Asistent manager mediu funciar şi resurse minerale Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice INSB Dr. Ing. Chim. Ioana Mihaela VASILESCU, CS III Dr. Chim. Andreia ALECU, CS   Penu RAMONA, ACS  Jupiter Artis SRL Dragoş Diojdescu- Partener La eveniment au participat şi studenţi masteranzi ai Universităţii din Bucureşti,  Facultatea de Geologie şi Geofizică. Manifestarea a fost sprijinită de: