SALONUL DE INVENTICĂ IAŞI 2012 The 16-th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer „INVENTICA 2012” 13 – 15 Iunie 2012, Iaşi În perioada 13-15 iunie 2012 s-a desfăşurat ediţia 16 a Conferinţei Internaţionale  “INVENTICA 2012”, organizată de Institutul Naţional de Inventică Iaşi,  Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea “Alexandru Ioan  Cuza” Iaşi, Universitatea de Arte “George Enescu” Iaşi, Societatea Inventatorilor  din România. Evenimentul s-a desfăşurat sub egida Autorităţii Naţionale de  Cercetare Ştiinţifică – Transfer Tehnologic şi Infrastructuri, cu sprijinul Academiei  de Ştiinţe Tehnice, Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi al Primăriei  Municipilui Iaşi.  La Conferinţă au participat inventatori, cercetători, profesori universitari, membri  ai societăţilor şi asociaţiilor profesionale, cu 63 de lucrări cu caracter ştiinţific şi  inovativ din România, Franţa, Belgia, Austria, Moldova, Croaţia, Serbia, Polonia,  Cehia, Bulgaria, Ungaria, Rusia, Ucraina.  Salonul expoziţional, amenajat în Sala Paşilor Pierduţi a Universităţii “Alexandru  Ioan Cuza”, a găzduit standuri de prezentare inovaţii, prototipuri şi produse noi  grupate pe 26 domenii / secţiuni ale salonului. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse  Radioactive – ICPMRR Bucureşti a fost prezent la Salon, prin Centrul de  Informare Tehnologică pentru Resurse Minerale CENTIREM, cu două  invenţii, medaliate de Comisia Internaţională de Jurizare prezidată de Prof. Univ.  Dr. Ing. Boris Plahteanu, la Secţiunea Environment – Ecology, Ecological  Management, Environmental Protection and Monitoring.  Inovaţiile se referă la: procesarea sterilelor polimetalice (Cu, Pb, Zn, Au, Ag);  valorificarea sterilelor de iaz cuartifere; valorificarea sterilelor de iaz auro-argentifere şi  valorificarea sterilelor de iaz feroase.  Avantaj economic: transformarea unui produs considerat deşeu (steril de iaz) într-o  serie de produse de calitate superioară valorificabile industrial (concentrate  polimetalice de cupru, plumb, zinc, mangan, fier, concentrate auro-argentifere, roci  minerale granulate, cimenturi si materiale compozite de construcţii, betoane, mortare,  materiale combustibile etc.). Avantaj social: posibilitatea de creare de noi locuri de muncă în zonele miniere (zone  defavorizate economic datorită închiderilor de mine) şi favorizarea conversiei  profesionale a personalului în alte sectoare de activitate (în special în sectorul  materialelor de construcţii).  Cereri de brevet A/01093/2010 şi A/01094/2010 Invenţia prezintă un sistem de monitorizare globală a stabilităţii geomecanice a  depozitelor de deşeuri solide / halde active, numit tip DEK-C2, care constă dintr-o  reţea de monitorizare a unor suprafeţe vizate, susceptibile de alunecare / instabilitate,  cuprinzând unul sau mai multe repere dispuse în teren, mai multe traductoare  ultrasonice care transmit date unui automat programabil de achiziţie, transferate în  timp real către o aplicaţie de calcul numeric de stabilitate. Sistemul de monitorizare DEK-C2 este baza unui sistem de alarmare care permite  implementarea unor solutii inginereşti preventive, de reducere / elimininare a riscurilor  de pierderi materiale sau umane. Acest sistem de alarmare a fost dezvoltat pe baza  metodei DKRControl, pentru prognoza de colaps, calcul de stabilitate şi risc în minerit,  care utilizează pentru modelarea numerică codul FLAC (Fast Lagrangian Analysis of  Continua) şi are o aplicabilitate dezvoltată pe 3 niveluri de alarmare.  Brevet de Invenţie RO 121434, OSIM, BOPI 5/2007.
Preluare: www.inventica.org.ro/inventica.htm

Noutati

 
CENTIREM a gazduit in data de 29 Octombrie 2012 intalnirea partenerilor ofertei de proiect in cadrul Programului 3rd ERA-IB
CENTIREM a participat la al IV-lea Congres National al Cercetatorilor si Inventatorilor din Romania, in perioada 23-26 mai 2012