Centrul de Informare Tehnologică CENTIREM este o entitate autonomă, fără personalitate juridică,  constituită în cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale şi Resurse  Radioactive – ICPMRR Bucureşti,  făcând parte din Reţeaua Naţională de Inovare şi Transfer  Tehnologic (RENITT).   CIT CENTIREM a fost acreditat pentru o perioadă de 5 ani, conform Deciziei nr. 9116 / 26.10.2005 şi  Certificatului nr. 02 / 01.11.2005 emise de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), în  baza HG 406/2003 şi reacreditat prin Decizia nr. 9518/18.02.2011 şi Certificatul nr. 49/01.03.2011.  Misiunea CIT CENTIREM este dezvoltarea informării tehnologice a agenţilor economici, a transferului  de cunoaştere şi a managementului calităţii pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor din sectorul  resurselor minerale.  CIT CENTIREM militează, prin acţiuni strategice, pentru implementarea strategiei INCDMRR Bucureşti  şi se dezvoltă ca principală interfaţă între INCDMRR Bucureşti şi mediul de cercetare, dezvoltare,  inovare - pe de o parte şi sistemul socio-economic, pe de altă parte.  Scopul CIT CENTIREM constă în oferirea de facilităţi şi servicii informaţionale şi tehnologice către  întreprinderile de profil, pentru creşterea competitivităţii şi dezvoltării economice durabile.  Fisa de prezentare pentru reacreditare CIT CENTIREM (pdf) 
 
CENTIREM a gazduit in data de 29 Octombrie 2012 intalnirea partenerilor ofertei de proiect in cadrul Programului 3rd ERA-IB
CENTIREM a participat la al IV-lea Congres National al Cercetatorilor si Inventatorilor din Romania, in perioada 23-26 mai 2012