Noutati

 
CENTIREM a gazduit in data de 29 Octombrie 2012 intalnirea partenerilor ofertei de proiect in cadrul Programului 3rd ERA-IB
CENTIREM a participat la al IV-lea Congres National al Cercetatorilor si Inventatorilor din Romania, in perioada 23-26 mai 2012
  Editorial Cum poţi deveni o întreprindere inovativă de succes? George BALA, Director, Ministerul Educaţiei Naţionale Octavian STROIE Broker de tehnologii Actualitatea ştiinţifică Cercetări privind conţinuturile de radionuclizi naturali în solurile din arealul marilor aglomerări urbane Chim. Viorica IONIŢĂ, Ing. Simona CIUCIU, Ing. Mihai FLUCUŞ, Drd. Chim. Daniela A. RADU, Drd. Chim. Oana DOBRE INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă rezultatele cercetărilor privind potenţialul impact asupra solurilor din Craiova şi a zonei periurbane, generat de radioelementele provenite în urma arderii cărbunilor în centralele termoelectrice (CET I şi CET II Craiova), prin concentrarea acestora în zgură şi cenuşă. Rolul important jucat de radioactivitatea provenită din surse naturale la expunerea populaţiei a fost subliniată de raportul UNSCEAR (2000). Cunoaşterea radioactivităţii solurilor este importantă şi pentru evaluarea unui posibil risc radiologic pentru populaţie. S-au recoltat 42 probe de sol, dintre care 30 din municipiul Craiova, în grilă de 700 m × 700 m şi 12 din zonele locuite din vecinătatea surselor. În fiecare punct s-au înregistrat doza debit gamma, coordonatele şi altitudinea. Probele de sol au fost analizate prin spectrometrie gamma cu analizor multicanal cu detector de GeHP pentru Unat, Ra226, Th232 şi K40, iar pe baza datelor rezultate s-au întocmit hărţi cu distribuţia elementelor în soluri. Modelul miezului nereacţionat aplicat la adsorbţia uraniului Dr. Ing. Eugenia PANŢURU, Dr. Ing. Antoaneta FILICENCO – OLTEANU, Drd. Chim. Daniela A. RADU INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Rezumat: Studiul cinetic, prin aplicarea Modelului Miezului Nereacţionat , a arătat că treapta determinantă de viteza procesului de adsorbţie a uraniului este difuzia internă. Valoarea coeficientului de difuzie pentru cărbunele activ AC 20 G Purolite impregnat cu nano-Fe0, este mai mare decât cea pentru cărbunele neimpregnat, deci pentru primul caz, rezistenţa la transferul de masă este mai mică şi procesul de adsorbţie decurge mai uşor. Rezultatele cercetării Proiect ECORISK Program NUCLEU Proiect CEEX 606 Portret Mircea GEORGESCU Evenimente desfăşurate Masa Rotundă 2014: Valorificarea durabilă a resurselor şi mediul înconjurător HERVEX 2014 Evenimente viitoare B.E.N.A. Conferences 2015 Environmental Engineering and Sustainable Development, 2015 Diverse Teknoleb