Noutati

 
CENTIREM a gazduit in data de 29 Octombrie 2012 intalnirea partenerilor ofertei de proiect in cadrul Programului 3rd ERA-IB
CENTIREM a participat la al IV-lea Congres National al Cercetatorilor si Inventatorilor din Romania, in perioada 23-26 mai 2012
Nr 4
Editorial  O lume în schimbare Dr. Ing. Dan C. Badea Coordonator Marketing, Transfer tehnologic CENTIREM INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Breviar legislativ HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor, standardelor şi metodologiei de evaluare pentru acreditarea unităţilor componente ale sistemului de cercetare – dezvoltare de interes naţional, precum şi pentru atestarea capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare – dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectivul de activitate cercetarea – dezvoltarea (proiect) Politica ştiinţei Strategia Naţională CDI 2007 – 2013 Cooperare internaţională Proiectul MinBioRest Program Leonardo da Vinci Environmental impact of mining and mineral processing : MINIBIOREST/BG/02/B/F/PP – 132120 Ing. Cornel Rădulescu, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti  Evenimente Congresul Naţional al Cercetătorilor şi Inventatorilor Prof. Univ. Constantin Diaconu, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Actualitatea ReNITT Bazele inovării şi transferului tehnologic Curs masterat. Bazele inovării şi transferului tehnologic în resurse minerale. Universitatea din Bucureşti Dr. Ing. Dan C. Badea, Coordonator Marketing, Transfer tehnologic CENTIREM, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Rezultate CDI transferabile Valorificarea durabilă şi competitivă a minereului de mangan din zona Vatra Dornei prin aplicarea tehnologiilor nepoluante de concentrare Ing. Marius Zlăgnean, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Tehnologie de eliminare a componentelor organice, a molibdenului şi a silicei coloidale din soluţii uranifere Ing. Gheorghe Filip, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti