Noutati

 
CENTIREM a gazduit in data de 29 Octombrie 2012 intalnirea partenerilor ofertei de proiect in cadrul Programului 3rd ERA-IB
CENTIREM a participat la al IV-lea Congres National al Cercetatorilor si Inventatorilor din Romania, in perioada 23-26 mai 2012
Editorial  Valori ale transferului tehnologic Dr. Ing. Dan C. Badea Coordonator Marketing, Transfer tehnologic CENTIREM INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Breviar legislativ HOTĂRÂRE pentru aprobarea „Codului de etică şi deontologie profesională a personalului de Cercetare – Dezvoltare Politica ştiinţei Creşterea competitivităţii sectorului de resurse minerale prin cercetare – dezvoltare – inovare Dr. Ing. Dan Petre Georgescu Director General INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Contractul social al ştiinţei Dr. Ing. Dan C. Badea Coordonator Marketing, Transfer tehnologic CENTIREM, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti  Dr. Ing. Constantin Rânea Director General Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Ştiinţa aplicată Dezafectarea depozitelor din incinte de minereuri şi alte materiale radioactive. Gestionarea materialelor rezultate din dezafectare Ing. Dan Brânzei, Ing. Doina Stanciu, Ing. Alexandru Mateescu S.C. IPRONET S.A. Mihai Popescu INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Ing. Mihai Caradima S.C. IMNR S.A. Cercetări privind obţinerea aliajelor Ti–Ni–Nb cu memoria formei Ing. Ioan Dan, Ing. Doina Stanciu, Dr. Mihaela Văleanu IPRONEF S.A. Ing. Gabriel Zamfirescu, Ing. Steliana Ivănescu S.C. IMNR S.A Recuperarea muscovitului din tehnologia de procesare a pegmatitului feldspatic Ing. Emil Teodorescu, Ing. Toma Prida, Ing. Vasile Petruţa, Ing. Iuliana Teodorescu, Ing. Chim. Armella Popa, Ing. Tiberiu Popa S.C. MINESA  – ICPM S.A. Cluj–Napoca  Prof. Univ. Dr. Ing. Adrian Samuilă, Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Iuga, Ing. Marius Blăjan Universitatea Tehnică Cluj–Napoca  Ing. Dumitru Vădan, Ing. Cristina Mariş S.C. COMINEX–NEMETALIFERE S.A. Soluţii constructive de rezemare a morilor cu tambur rotativ Dr. Ing. Dumitru Mihăilă, Ing. Constantin Stan INCDMRR-ICPMRR Bucureşti  Ioan Dan Filipoiu, Zaharie Morariu Universitatea Politehnică Bucureşti Tiberiu Radic Compania Natională a Uraniului Evenimente Salonul Internaţional de Invenţii de la Iaşi, mai 2004, evenimentul anului   Actualitatea ReNITT Curs masterat. Bazele inovării şi transferului tehnologic în resurse minerale. Universitatea din Bucureşti Dr. Ing. Dan C. Badea, Coordonator Marketing, Transfer tehnologic CENTIREM, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Despre creativitate Ing. Bianca Cristina Stancu, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Proprietatea intelectuală şi firmele furnizoare de servicii traducere şi adaptare Ing. Ioana Carmen Popescu, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Integrare Euro - Atlantică NATO: Interoperabilitate şi transfer tehnologic Conf. Univ. Dr. Ing. Elena Lăcătuş, Universitatea Politehnică Bucureşti Viitorul Uniunii Europene: certitudine sau o necunoscută?
Nr 2-3