Noutati

 
CENTIREM a gazduit in data de 29 Octombrie 2012 intalnirea partenerilor ofertei de proiect in cadrul Programului 3rd ERA-IB
CENTIREM a participat la al IV-lea Congres National al Cercetatorilor si Inventatorilor din Romania, in perioada 23-26 mai 2012
Nr 1
Editorial  Buletin CENTIREM Prof. Univ. Dr. Corneliu Dinu Universitatea din Bucureşti Breviar legislativ HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului naţional „Dezvoltarea Infrastructurii de Inovare şi Transfer Tehnologic” (proiect) Politici, strategii, noutăţi Politica acreditării organizaţiilor de transfer tehnologic (OTT), ca entităţi ale infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic Dr. Ing. Constantin Rânea Director General Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretukui Dr. Ing. Dan Petre Georgescu Director General INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Dr. Ing. Dan C. Badea, Coordonator Marketing, Transfer tehnologic CENTIREM, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti O privire de ansamblu asupra fenomenologiei apariţiei şi creşterii noii economii bazate pe reţele de comunicare şi asupra relaţiei dinamice între înnoirea economică şi globalizare Alexandru Caragea Centrul pentru Studii Complexe, Bucureşti Aron Jinaru Centrul pentru Studii Complexe, Bucureşti Transfer tehnologic şi inovare – Organizaţii, programe, proiecte Direcţii strategice de dezvoltare a ICPMRR până în anul 2005 Dr. Ing. Dan Petre Georgescu, Director General INCDMRR-ICPMRR Bucureşti; Vintilă Văcariu Şef compartiment SECMACD, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Ce este CENTIREM? Bursa invenţiilor Un nou contract de licenţă Invenţiile româneşti prezentate sub Egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi tineretului, la EUREKA – 2003, Bruxelles Oportunităţi, afaceri Capitalul de risc – resursă pentru finanţarea cercetării – dezvoltării Dr. Ing. Constantin Rânea Director General Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretukui Dr. Ing. Dan C. Badea Coordonator Marketing, Transfer tehnologic CENTIREM, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Oferte de afaceri Bazele inovării şi transferului tehnologic Curs masterat: Bazele inovării şi transferului tehnologic în resurse minerale. Universitatea Bucureşti Dr. Ing. Dan C. Badea, Coordonator Marketing, Transfer tehnologic CENTIREM, INCDMRR-ICPMRR Bucureşti  Info IT Invenţii 100% româneşti în domeniul IT Dan Dragoş Georgescu INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Puncte de vedere Inovarea în contextul conceptului de proprietate intelectuală Ing. Ioana Carmen Popescu, Ing. Radu Jecu  INCDMRR-ICPMRR Bucureşti Acolo unde viaţa stăpâneşte Ing. Bianca Cristina Stancu INCDMRR-ICPMRR Bucureşti